Onderdeel van Movere BV

 

Succes door samenwerking en betrokkenheid
Succesvolle organisaties werken graag met medewerkers die samenwerken met passie, talent en vakmanschap. Hiervoor is inzicht nodig in de samenhang tussen organisatiebehoeften en waarom medewerkers handelen zoals zij doen. Inzicht waarmee u en uw medewerkers nog beter kunnen begrijpen wat er speelt en wat nodig is om samenwerking te borgen of nog verder te versterken.

 

Uw organisatie is uniek: inzicht vraagt om maatwerk
Iedere medewerker is bijzonder. Door verschillen in bijvoorbeeld ervaring, karakter of functie kent ieder zijn of haar specifieke behoeften.
Maar ook uw organisatie is uniek in context, dynamiek en cultuur. Continue worden, bewust of onbewust, werkwijzen en gedragsregels aangepast aan onze veranderende wereld.

Veelbelovende standaardmodellen kunnen dan ook alleen een oppervlakkige beeld brengen.
Daarom gelooft Moov Advies dat alleen maatwerkonderzoek u voldoende informatie biedt dat nodig is voor het duurzaam en consistent laten groeien van samenwerking en betrokkenheid in uw organisatie.

 

Moov Advies ondersteunt door onderzoek en advies
Wij ondersteunen organisaties met onderzoek en advies op het gebied van samenwerking en betrokkenheid van medewerkers. Door het onderzoeken van wat uw medewerkers nodig hebben of welke krachten juist belemmeren, krijgt u inzicht in waardevolle maar verborgen informatie. Deze opbrengsten vertalen wij vervolgens tot een bruikbaar handvat waarmee u en uw medewerkers samenwerking en betrokkenheid begrijpelijk, duurzaam en doordacht kunnen vergroten.

Zo werkt u samen aan succes!

 

Onze diensten
• Onderzoek & Analyse
• Advies
• Procesbegeleiding

 

Meer weten?
Bel 0627887072 of mail info@moovadvies.nl voor het maken van een afspraak!